Đào tạo chuẩn đầu ra cho hơn 1 nghìn sinh viên hệ chất lượng cao Đại học Giao thông Vận tải - phân hiệu TP. Hồ Chí Minh