Tư vấn giải pháp

Sau khi tiếp nhận đăng kí tư vấn, trưởng phòng kinh doanh của IMAP làm việc trực tiếp với đại diện phía doanh nghiệp để nắm bắt chi tiết các nhu cầu đào tạo từ phía doanh nghiệp, tiến tới thiết kế chương trình học phù hợp đặc thù doanh nghiệp.

Bước
01

Kiểm tra trình độ

Tiến hành kiếm tra trình độ đầu vào của nhân viên quý doanh nghiệp nhằm căn cứ so sánh với kết quả đầu ra, đồng thời xem xét khả năng phù hợp với khóa học.

Bước
02

Xác nhận về khóa học và kí hợp đồng

Sau khi nắm bắt kết quả kiểm tra trình độ, IMAP Việt Nam sẽ hoàn tất bộ hồ sơ bao gồm: Báo giá gói đào tạo, giáo án giảng dạy, CV của giảng viên, kết quả đầu ra mong đời. Doanh nghiệp xác nhận vào bộ hồ sơ và ký hợp đồng đào tạo.

Bước
03

Tổ chức lớp học

Tổ chức lớp học tại địa điểm theo yêu cầu của doanh nghiệp. Đào tạo theo chương trình đã cam kết.

Bước
04

Chăm sóc báo cáo chất lượng đào tạo

IMAP Việt Nam sẽ gửi báo cáo tình hình kết quả học tập của học viên cho lãnh đạo doanh nghiệp hàng tuần, kết quả cuối khóa. *Lên kế hoạch đào tạo cho khóa học tiếp theo nếu doanh nghiệp có nhu cầu.

Bước
05

Nghiệm thu

Nghiệm thu và hoàn tất hợp đồng đào tạo. Cấp chứng chỉ.

Bước
06