IMAP Pro đã tổ chức chương trình giảng dạy tiếng Anh cho 20 nhân sự cấp cao thuộc Công ty TNHH Nissan Việt Nam.Bao gồm các khóa TOEIC như: Pre: 300-350 TOEIC; TOEIC A: 500-550 TOEIC.