Trung tâm Anh ngữ Ms Hoa đã tổ chức thành công Hội thảo Bí kíp học Tiếng Anh chuyên ngành hiệu quả tại Đại học Xây Dựng Hà Nội ngày 29/10/2018