Mô hình đào tạo S.SMART đột phá về phương pháp giảng dạy nhờ tích hợp nền tảng công nghệ tiên tiến xu hướng 4.0: tập trung thực hành ngôn ngữ, kích thích nhớ sâu, rút ngắn 50% thời gian học, giúp học viên bứt phá khả năng tiếp cận mục tiêu nhanh nhất.