Ra mắt thương hiệu tiếng Anh học thuật Aland English và thương hiệu tiếng Anh doanh nghiệp IMAP Pro. Sở hữu 40+ cơ sở tiếng Anh trên toàn quốc, đào tạo ra gần 1 triệu học viên.