Commercial Leader - Zara Hanoi


Vì tính chất công việc hay phải đi công tác đột xuất nên mình không tham gia được hết các buổi học trên lớp. Tuy nhiên, với hệ thống học online, mình có thể theo dõi không sót buổi nào; các thầy cô cùng hỗ trợ mình rất tốt trong việc tự học ở nhà, luôn động viên, sát sao và thúc ép mình làm bài tập nên mình rất yên tâm.