Phòng Kế toán - Tập đoàn Viettel


Việc học tiếng Anh với người đi làm thật sự khó khăn khi mà tôi luôn bận rộn, lại thêm áp lực công việc. Nhưng mỗi lần tới lớp, tôi luôn được thư giãn với những bài học đầy cảm hứng, học không biết mệt mỏi.