Phòng Mua hàng - Panasonic


Sự ưu việt trong mô hình học tập rất phù hợp với các doanh nghiệp. Một lớp khoảng 5-7 người là những người đồng nghiệp trong công ty nên chúng tôi có thể thoải mái trao đổi, thảo luận với nhau về những vấn đề trong chính công ty hàng ngày khiến cho việc học tiếng Anh trở nên vô cùng thiết thực.