IMAP Pro vinh dự giúp 20 nhân sự cấp cao thuộc VNPT: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, hoàn thành xuất sắc kỳ thi TOEIC A: 500-550 TOEIC.