Đào tạo các khóa Pre: 300-350 TOEIC; TOEIC A: 500-550 TOEIC; TOEIC B: 650-750 TOEIC cho các quản lý thuộc ngân hàng Techcombank