IMAP Pro đã đào tạo 60 nhân viên tại Agribank chi nhánh long An, 60 nhân viên tại Agribank Từ Liêm, 11 nhân viên tại Agribank Láng Hạ.